How does Oikos work for Afrikaans families?

Click here for a video testimony from one of the Afrikaans families doing Oikos.

Afrikaanse families kan suksesvol tuisonderrig in Engels doen met Oikos!

Ons, Albert en Lourin Viljoen, van Ellisras (Limpopo), het in 1997 begin om tuisonderrig te doen, na ‘n openbaring uit die hart van God, wat ons begelei het in Sy Woord: “Kom na my kinders, laat ek julle die vrees van die Here leer.” Ps 43:11. Ons het 2 seuns, Jandré en Wibo en ‘n dogter, Cara. Na ‘n jaar se deeglike navorsing oor die voor- en nadele van tuisonderrig, het ons uiteindelik verantwoordelikheid vir ons eie kinders se opvoeding en onderrig aanvaar. God het voorsien en Oikos op ons pad gebring.  Vertrou Hom in alles.  Hy gee wat ons nodig het wanneer ons dit nodig het!

Dis ‘n voorreg om te kan getuig hoekom ons as Afrikaanse gesin verkies het om ‘n Engelse tuisonderrig kurrikulum van Oikos Familie Bediening te volg. Dit werk soos ‘n bom. Ons huistaal is Afrikaans, dis ons moedertaal en ons sal altyd Afrikaners bly. Ons onderrigtaal is Engels, en dit hou baie voordele in.
Enkele voordele as ‘n Afrikaanse gesin tuisonderrig in Engels doen:

  • Die kinders leer in Engels, en raak so heeltemal tweetalig.
  • Hul kan hulself ewe goed in albei tale uitdruk, daarin dink, werk en leer.
  • Indien ons kinders by tersiëre instellings wil studeer, is ‘n sterk Engelse grondslag onontbeerlik.
  • Die spreektaal in die werksplek word meestal Engels, en ons kinders kan hulself daar handhaaf.
  • Ons kinders sosialiseer ewe maklik in Afrikaans en Engels.
  • As gesin leer ons saam as ons Engelse woorde, begrippe of idiome nie verstaan nie. Ons soek dit op en groei saam as gesin.
  • Kinders het hope meer selfvertroue om hulself in enige opset in die samelewing te handhaaf.

KONOS Eenheidstudies.
Tuisonderrig volgens Oikos, is ‘n manier van lewe – dit is nie net om die skool huis toe te bring nie – inteendeel, die hele huisgesin leer saam! Konos se eenheidstudies, wat gebasseer is op God se karaktereienskappe, het ons gesin geleer om dieselfde karaktereienskap te speel, uit te beeld, te ondersoek, na te vors, en in ons lewens toe te pas o.l.v. die Konos Kurrikulum.

Ons kyk eers watter eienskap van God ons die graagste wil ontwikkel in ons gesin, dan begin ons in die Konos Handleiding oor daardie tema lees en voorberei.  Die Konos handleiding, wat vir die ouers in Engels geskryf is, word deur ouers gebruik wanneer hul voorbereiding gedoen word vir die aktiwiteit. Al wat nodig is, is dat ‘n ouer Engels kan lees!

Die kinders werk of lees nie uit die dikke handleiding nie – so ontspan! Jy kan in Engels lees, dan voorberei en dit in Afrikaans aanbied – jy kan jou eie inisiatief gebruik omdat jy weet wat jou kind/ers op watter vlak verstaan. Ons nooi ander tuisonderrig gesinne een keer per week en doen dan Konos saam. Dit is groot pret!

LLATL Engels eerste taal.
Die program bestaan uit ‘n ouerhandleiding en ‘n handleiding vir die student. Die ouer word stap vir stap in eenvoudige Engels verduidelik wat van die kind verwag word. Afgebakende daaglikse werk laat die kinders veilig en trots op hulle werk voel. Die leesboeke is van ‘n hoë standaard, en dit bou die karakter van jou kind.

MATH-U-SEE Wiskunde program.
Steve Demme is ‘n uitstekende fasiliteerder, wat enige persoon saam met hom op ‘n wiskunde ontdekkingsreis kan neem. Die program word op video en DVD beskikbaar gestel, en die voordeel is dat dit herhaaldelik gekyk kan word totdat die begrippe vasgelê is en verstaan word.

APOLOGIA Wetenskap: Biologie, Fisika en Chemie.
Die voordeel wat ons met Apologia se aanbieding ondervind het, is die feit dat ‘n audio-kompakskyf beskikbaar is waarop die handleiding voorgelees word terwyl die kind in die handboek volg. Dit het ons kind se Engelse grammatika, asook die uitspraak van die woorde baie verbeter.
Oikos Familie Bediening het heelwat ander fasette, waaroor ons nie nou uitbrei nie. Lees gerus verder daaroor in Oikos se “Teaching at home”- handleiding.  Iemand het gesê die kenmerk van ‘n ware herlewing is dat die volgende generasie daardeur bereik behoort te word. Die huidige Christelike herlewing vind o.a. plaas in gesinne wat tuisonderrig doen, en daardeur verseker God dat Sy Woord en Sy waardes van Sy koninkryk na die volgende generasie oorgedra word.
Wat ‘n fees om saam as gesin te groei in God se koninkryk. Dit bring eenheid, en dit is soos ‘n aanhoudende spanbou vir ons gesin. Geniet die uitdaging, want die beloning is groot! Die koninkryk van God behoort mos aan die kinders, of hoe?  Ons is in hierdie wêreld maar nie van hierdie wêreld nie.
Groete van huis tot huis.
Oikos Family in Lephalale (Ellisras), Limpopo.

Albert, Lourin, Jandré, Wibo en Cara Viljoen.

The Oikos Team would like to add:

We have a greater percentage of Afrikaans families using the Oikos resources than we do English families.

We have discovered that the Oikos vision and lifestyle really suits Afrikaans culture and it is for this reason that Afrikaans families are drawn to Oikos Family Ministries and the resources we offer for the education of their children, even though we do not have an Afrikaans curriculum.  We do however have Afrikaans families around the country, who are willing to support and help families who would prefer to discuss their needs with another Afrikaans family as it is understandably more comfortable to communicate in ones home language.

We would like to take this opportunity to thank the Afrikaans families for your support of Oikos Family Ministries and also your patience with us as we do our best to serve you, with us being English speaking and not having any Afrikaans speaking people working in the office.
We hope that you and your family are richly blessed through the lifestyle and resources of educating your children through Oikos Family Ministries.